Syge børn

Hvis jeres barn er syg bedes I meddele det i institutionen.

 

Bliver barnet sygt i Slotsparken vil vi altid kontakte jer, så I kan hente barnet.

Det kan være svært at vurdere om et barn er syg eller ej, men oplever vi,, at barnet virker utilpas/anderledes end normalt, vil vi kontakte jer, også selvom barnet ikke har feber.

Vi ved, at det indimellem kan være svært at gå fra sin arbejdsplads, men vi beder jer sætte jer i barnets sted, der er meget uro i en institution, hvis man ikke er frisk, og det syge barn, der kan smitte de andre børn.

 

Ved smitsomme sygdomme hænger vi opslag op på den store tavle ved køkkenet. Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning: ”Smitsomme sygdomme hos børn”

 

Personalet giver kun medicin hvis:

der er tale om en kronisk lidelse, som f.eks. astma
der forligger skriftlig instruktion om dosering m.v.
at medicinen er udskrevet direkte til barnet

 

Medicin må aldrig ligge i børnenes tasker eller garderober, men overdrages direkte fra forældre til personale. Medicinen opbevares utilgængeligt for børnene i et køkkenskab.