Skader

Når mange aktive børn er samme, kan man ikke undgå skader af mere eller mindre alvorlig karakter.

Ved uheld som kræver tilsyn af en læge, vil I naturligvis blive underrettet og bringer almindeligvis selv barnet til læge eller skadestue. Hvis skaden er lille og barnet i øvrigt har det godt, er det ikke altid vi underretter jer før barnet bliver hentet.